Arbejdsområder
Diamantboring
Vægskæring
Gulvskæring
Wireskæring
Betonslibning
Epoxygulve
Acrydurgulve
Betonrenovering
Injektion

Kontakt os
Danmark
Sverige

Tlf. +45 52 88 81 05
Fax. +45 52 88 81 06

Injektion
Når man påtænker at lade revner i beton injicere, er der flere forhold, man skal tage i betragtning. Hvilken slags konstruktion er der tale om, hvilke bevægelser er den udsat for, er der fugtpåvirkning eller konstant vandtryk, er der skiftevis fugtigt og tørt eller måske revner i støbeskel, tilstøbninger eller dilatationsfuger?

Nedbrydningsprocessen i jernbeton foregår, når der er ilt og vand tilstede. Bestræbelser på at øge betonkonstruktioners levetid går ud på, at man på en fornuftig måde behandler revner og utætheder, så vand- og iltindtrængning forhindres. En korrekt udført injektion med det rigtige valg af injektionsprodukt genskaber konstruktionens oprindelige funktion.

Våre produktprogram omfatter polyurethaner, hårde og fleksible epoxytyper samt ultrafine cementprodukter.