Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Fresh filter
Till dessa ventiler finns filteralternativ från relativt grova grundfilter till högeffektiva filter som effektivt avskiljer trafikavgaser, bakterier, virus m.m.

-Standardfilter för damm och insekter
-Pollenfilter (filterklass EU4)
-Miljöfilter, högeffektivt elektrostatiskt filter (filterklass EU7)