Tjänster
Case stories
Bildarkiv
Produktblad
Håltagning
Rivning
Upptag av vägg i lägenhet
Friskluftsventilation
Anslutningstätningar
Brandtätning
Smidesarbete
Arbete med rotavdrag

Om oss
Mobilblogg
Om företaget
Kvalitésäkring
Reklamation
Lediga tjänster
Koncernen
Kontakta oss

Intranet
Ta mig dit

Tel. 042-16 22 79
Fax. 042-16 18 81

Fresh luftriktare
Luftriktare styr spridningsbilden vilket oftast behövs om man har golvvärme. Luftriktaren är lämplig att använda vid golvvärme, eftersom den kan styra luften uppåt. Kan även användas för att styra luften åt sidan, användbart för att förhindra drag vid en viss möblering eller få en bättre genomventilering.